Etapele proiectării

TEMA DE PROIECTARE 

Prin tema de proiectare se stabilesc, cu date cat mai complete, caracteristicile productiei sau ale functionarii, precum si datele asupra terenului (asezare,pozitie, dimensiuni, suprafata etc) si date privind utilitatile. Tema de proiectare este insotita, de obicei, de un plan de situatie al terenului si ale eventualelor constructii existente.

PROIECTUL PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE/DEMOLARE(P.A.C.)

PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE (P.T.)

DETALII SI DEVIZE DE EXECUTIE (D.D.E.)

PROIECTUL DE ORGANIZARE DE SANTIER / PROIECTUL TEHNOLOGIC acesta de regula constituie un proiect independent, si se intocmeste de obicei de catre antreprenorul executiei lucrarilor de consstructii si instalatii – in functie de catre dotarile tehnice, forta de munca, etc.

In timpul executiei, proiectantul, (adica toate partile care au contribuit la realizarea P.T.+D.D.E.), are obligatia de a urmari realizarea fizica a investitiei, pe baza unui program, si sa acorde asistenta tehnica pe santier.